ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਮ ‘ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ