ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 304, 427 ਤੇ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4, 5 ਲਾਈ ਗਈ

By skptcnews - September 05, 2019 8:09 pm

ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 304, 427 ਤੇ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4, 5 ਲਾਈ ਗਈ

adv-img
adv-img