ਪਟਿਆਲਾ: ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਸਰਾਲਾ ਹੈੱਡ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ