ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਜੁਡੀਆਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ