ਪਟਿਆਲਾ: ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਭਰਾ ਸੁਖਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਚਾਲਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ: ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਭਰਾ ਸੁਖਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਚਾਲਾਨ