ਪਟਿਆਲਾ: ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ