ਪਠਾਨਕੋਟ: ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ