ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ