ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ: ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ: ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ