ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

45 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਚਕੁਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਪੰਚਕੁਲਾ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਇਨਾਂ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਹਾਰਡ

ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਡਿਸਕ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ