ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

By skptcnews - September 19, 2019 10:09 pm

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

adv-img
adv-img