ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਹਿਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ