ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕ

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕ