ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਮੈਜੋਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ