ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਰੂਟ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਰੂਟ