ਬਰਨਾਲਾ: 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡ੍ਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 3 ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, 2 ਫਰਾਰ

ਬਰਨਾਲਾ: 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡ੍ਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 3 ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, 2 ਫਰਾਰ