ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ