ਬੈਂਸ-ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ: ਕੈਪਟਨ