ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ