ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਅੱਜ ਪਰਤਣਗੇ ਮੁਲਕ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ

ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਅੱਜ ਪਰਤਣਗੇ ਮੁਲਕ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ