ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ, ਜ਼ਕੀ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ, ਜ਼ਕੀ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ