ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ