ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ