ਮਲੋਟ: ਬੁਰਜ ਸਿੰਧਵਾਂ ‘ਚ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਦਲਾਲ ਕਾਬੂ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ

ਮਲੋਟ: ਬੁਰਜ ਸਿੰਧਵਾਂ ‘ਚ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਦਲਾਲ ਕਾਬੂ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ