ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ