ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ-2018: ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜੇਜ਼, ਲਾਂਡਰਾਂ (ਮੁਹਾਲੀ) ‘ਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਰਖ