ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ