ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ