ਮੰਡ ਜਾਅਲੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੰਡ ਤੇ ਜੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਮੰਡ ਜਾਅਲੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੰਡ ਤੇ ਜੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ