ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ-‘ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ-‘ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ