ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ