ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 13 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, 2 ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਤੇ 29 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 13 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, 2 ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਤੇ 29 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ