ਰੋਪੜ: ਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋ-ਰੂਮ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ