ਰੋਪੜ: ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਰੋਪੜ: ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ