ਰੋਪੜ: ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 21 ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਰੋਪੜ: ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 21 ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ