ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਭਾਰਤ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹੈ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਭਾਰਤ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹੈ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ