ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇਗੀ; ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ: 1091 ਅਤੇ 78370-18555 ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇਗੀ; ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ: 1091 ਅਤੇ 78370-18555 ਜਾਰੀ