ਲੰਡਨ: ਟ੍ਰਾਫਲਗਰ ਸਕਵੇਅਰ ‘ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ