ਵੀਵੀਪੈਟ ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ 100% ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

ਵੀਵੀਪੈਟ ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ 100% ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ