ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਨਿਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਨਿਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ