ਸਮਾਣਾ: ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, 1 ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ

ਸਮਾਣਾ: ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, 1 ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ