ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ