ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਭਿੜੰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 5 ‘ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਭਿੜੰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 5 ‘ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ