‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ