ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ: ਸਾਂਪਲਾ