ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਠੰਡ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ; ਡਲ ਝੀਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ‘ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਾਣੀ