ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 352 ਵੇਂ ਪਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਕਾ