ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ; ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ