ਸੰਗਰੂਰ: 125 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾੜ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ