ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ